HR search

HR search

Annika Stålhandske

Senior Consultant, HR Search

HR search

Anlita oss för dina HR-rekryteringar

När du anlitar oss för att rekrytera chefer och specialister inom HR får du en partner som tar hand om både processen och utvärderingen av intressanta HR-profiler – hela vägen fram till ditt möte med slutkandidaterna.

I vårt samarbete kan du känna dig trygg med att vi kan HR. Under flera år har vi byggt upp ett starkt HR-nätverk med allt från HR-chefer till HR-specialister som vi känner väl. Vi kan deras namn, vi vet vad de brinner för och vad de utmanas av.

Med vår bakgrund som beteendevetare och egen erfarenhet inom HR har vi en stor förståelse för din situation och de utmaningar du kan stå inför.

Du vet vad du behöver - vi hjälper dig att hitta rätt person

Du har oftast en bra bild av vad du söker när du ska rekrytera inom HR, men det kan ändå vara skönt att ha en sparringpartner vid din sida. Vi kan agera “trusted advisor” och bidra med vår kunskap och erfarenhet kring både HR-profilerna och HR-positionerna.

När vi tar fram HR-profiler åt dig jobbar vi med en kombination av personer från vårt HR-nätverk, tips från personer i nätverket och search efter helt nya HR-profiler vi inte känner sedan tidigare.

Att vi har ett väldigt starkt nätverk inom HR medför att vi snabbt kan hitta rätt HR-profiler, men det betyder inte att vi rundar några hörn. Vi är tvärtom väldigt måna om att jobba utifrån en tydlig process så att både du och personerna vi kontaktar känner sig trygga.

Det är lika viktigt för oss som för dig att du hittar rätt person till ditt HR-team!

Hör av dig till oss
affärsman pekar

Vill du anlita oss för att rekrytera till ditt HR-team? Hör av dig redan idag.