Search

4 minuters läsning

Konsultens tankar: Sofia Cohn

Sofia Cohn

Dela inlägget

Hur är det att vara konsult hos &Partners?

Som konsult inom HR Search på &Partners så får jag möjlighet att bidra till utveckling hos både våra kunders verksamhet och den karriärmässiga utvecklingen hos våra kandidater. Jag får möjlighet att tillsätta roller inom det området som jag själv har arbetat inom. Med min HR-erfarenhet så har jag möjlighet att förstå olika typer av HR-roller, hur HR kan bidra i en organisation och förstå mognadsgraden av HR.

Jag brinner för att som partner inom rekrytering skapa en positiv och effektiv process där målet är att både kunden får in kompetens som kan utveckla affären vidare och där kandidaten får en trygg, transparent kandidatupplevelse hela vägen. Som en partner inom HR search vill jag vara mer än en traditionell leverantör. Det ska vara enkelt och personligt att samarbeta med oss. Vi strävar efter ett långsiktigt samarbete med kvalitet och att du som kund och kandidat känner dig trygg genom hela processen.

Vad anser du är bra med att vara konsult?

Att vara konsult är en unik utvecklingsmöjlighet. Den stora fördelen är möjligheten att ständigt testa nya branscher och utmaningar. På kort tid får man möjlighet till både professionell och personlig utveckling, samtidigt som man ständigt lär sig om nya verksamheter och deras affär och verksamhet. Som konsult får man även möjlighet att lägga till en ny dimension i sin HR-roll med fokus på kund och skapa värde. Du utvecklar kontinuerligt konsultmässigheten- en förmåga att snabbt sätta sig in i uppdrag, skapa värde och nöjdhet hos kund och smidigt bidra till utveckling i en organisation. Hos oss på &Partners så blir du som konsult en del av ett värdefullt nätverk av kompetenta HR-kollegor med erfarenhet från många olika branscher och organisationer som delar erfarenhet och kompetens och där denna samlade kompetens kommer alla kunder till nytta.

Utifrån kundens perspektiv, varför är det bra att ta in en konsult?

Utifrån rekrytering inom HR så kan vi vara en senior partner med flera års erfarenhet av att själva jobba i olika typer av HR-roller. Vi har en god förståelse för olika roller och hur HR ser ut i idag samt kan bidra med att utmana kravprofiler och rekrytera på kompetens och potential. Vi ser rekrytering inom HR som en stark koppling till kundens affär och lönsamhet.

Vad har du fått för feedback från kund/uppdragsgivare?

Vad som kännetecknar &Partners: Professionalism, enkelhet, högkvalitativa processer med förmåga att konsultativt utmana och vara ett bollplank.

Relaterade inlägg