Lyckat implementationsprojekt av HR-system

MAX Burgers hade beslutat sig för att ersätta sitt befintliga HR-system med ett nytt HCM-system, Workday. Detta för att stödja sin globala tillväxt, stärka sitt arbetsgivarvarumärke och möjliggöra datadriven beslutsfattning. Workday innebar införande av ett mastersystem för organisations- och medarbetardata samt nya harmoniserade, effektiva och sömlösa arbetssätt.

Utmaning

MAX Burgers hade beslutat sig för att ersätta sitt befintliga HR-system med ett nytt HCM-system, Workday. Detta för att stödja sin globala tillväxt, stärka sitt arbetsgivarvarumärke och möjliggöra datadriven beslutsfattning. Workday innebar införande av ett mastersystem för organisations- och medarbetardata samt nya harmoniserade, effektiva och sömlösa arbetssätt.

Våra konsulter togs in för att hjälpa kunden driva igenom implementation framgångsrikt, från ax till limpa.

Lösning

Innan projektet formellt startade utförde &Partners en kombination av workshops med nyckelintressenter från MAX Burgers. Dessa inkluderade analyser av befintliga processer och system för att ta fram riktningsbeslut och de förberedelser som HR-systemet Workday kräver. Detta inkluderades bland annat i leveransen:

 • Ny design av organisationsstrukturer
 • Upprättande och skapande av en ny jobbkatalog
 • Gränsdragningar mellan HR och andra Business Support-funktioner
 • Riktningsbeslut kring Self Service
 • Definition av chefers samt informella chefers ansvar
 • Support- och förvaltningsorganisation

&Partners ledde kunden genom alla projektets faser vad gäller den funktionella uppsättningen – krav, design, test och lansering. Utöver det arbetade &Parners intensivt med framtagning och genomförande av utbildningar, skapande av Self Help-guider, processkartor samt etablering av en ny HR-supportfunktion för att säkerställa att kunden var förberedd vid lansering.

Resultat

 • Etablerade och implementerade över 80 nya harmoniserade processer, ”One Way of Working”, nya strukturer och integrationer samt en ny ansvarsmodell som stödjer den arbetsrättsliga lagstiftningen. 
 • Utbildade framgångsrikt över 400 chefer.
 • Definierade tydligt chefers och informella chefers ansvar gällande administration av medarbetare och organisation.
 • Införde processägarskap inom HR och övriga verksamheten.
 • Etablerade en ny support- och förvaltningsfunktion inom HR. Det inkluderade även en ny support- och förvaltningsmodell.
 • Säkerställde hög kvalitet på organisations- och medarbetardata, vilket förbättrar datadriven beslutsfattning.
 • Införde samt förtydligade ägandeskap och gränsdragningar mellan HR och övriga funktioner inom Business Support.
 • Lagt en globalt anpassad grund som möjliggör framtida implementationer i andra länder.

Framtidsperspektiv

Samarbetet med &Partners har lagt grunden för MAX Burgers framtida expansionsplaner. Genom att ha ett robust och skalbart HCM-system på plats är MAX nu redo att implementera Workday i fler länder och ytterligare stärka sitt globala arbetsgivarvarumärke.

Att arbeta med &P har varit en fantastisk upplevelse. Deras konsulter blir verkligen en del av vårt team och bidrar med energi, nytänkande och dedikation. Deras engagemang och expertis har gjort en enorm skillnad för oss, och vi ser fram emot fler möjligheter att samarbeta i framtiden.

Amanda Träff MAX Burgers AB


Fler kundcase