HR Tech

Vårt team av HR Tech-experter guidar er genom varje steg av HR-transformationen, från strategi och förberelse till implementering och vidareutveckling. Vi hjälper er att nyttja teknikens fulla potential för att skapa en starkare, mer dynamisk och framgångsrik arbetsplats.

Optimera processer

Genom implementation av digitala verktyg och automatiserade arbetsuppgifter skapas mer effektfulla HR-processer. Med rätt verktyg, införda på rätt sätt, med rätt data blir arbetet både smidigare och utdata mer användbart.

Förbättra upplevelsen

Det mesta handlar om att förenkla och förbättra användarupplevelsen vid teknikinvesteringar. Medarbetarupplevelsen behöver stå i centrum vid val och införande av HR-system.

Fatta bättre beslut

Utgå ifrån era unika företagsbehov när ni fattar beslut om automatisering och systemstöd. Alla former av teknik ska lösa riktiga problem och förenkla vardagen för de som behöver det mest.

Strategi och förberedelse

1. Strategi, förberedelse och digital mognad

Vi skapar en genomtänkt strategi för HR tillsammans med intressenter i er organisation. Vi utformar ett strategiskt ramverk som ska vägleda hela transformationen och säkra en stabil grund för förändringsprojektet.

Vi börjar med att kartlägga nuläget och analysera era nuvarande HR-processer för att identifiera nya möjligheter. Med fokus på framtidens HR hjälper vi er att uppgradera era arbetssätt och i längden frigöra tid genom AI och moderna systemlösningar.

2. Kravställan och urval

Med vår gedigna erfarenhet ser vi till att alla viktiga delar kommer med i inköps- och beslutsprocessen. Ansvaret att leda arbetet mot ett beslut kan ni lägga på oss eftersom vi har både kunskapen och erfarenheten.

 

Projektledning och optimering

3. Projektledning och förändringsledning

Vi hjälper vi er att både planera projektet och genomföra det tillsammans med er. Har ni aldrig gjort en systemimplementation? Ingen fara, då utbildar vi er längs vägen. I samtliga systemprojekt står vi på kundens sida och är vana vid att kravställa gentemot leverantörer.

4. Utvärdering och optimering

Trots gedigna systemprojekt så blir resultatet inte alltid som man tänkt sig. Och det är lika bra att vänja sig vid tanken att arbetet aldrig blir helt färdigt. Ett system behöver alltid vidareutvecklas, uppgraderas och så småningom kanske bytas ut. Vi hjälper er att sätta upp en utvecklande förvaltning som bygger på ständiga förbättringar.

Systemen i sig utvecklas också från leverantören. Då hjälper vi er med uppgradering och förnyande arbetssätt anpassade till nya funktioner i systemet.

All form av Tech handlar om förmågan att lära sig nytt och anpassa sig

Ny teknik kräver ofta anpassningsförmåga och vilja att lära sig nya saker. Beteendevetare är därför viktiga partners i alla former av systemprojekt eftersom vi förstår och är vana att hantera mänskliga reaktioner på förändring.

HR Tech-experter har den unika kombinationen av både beteendevetenskap och teknik. Genom att kombinera teknisk spetskompetens med beteendevetenskaplig förståelse och en strukturerad förändringsstrategi, säkerställer vi en smidig och positiv övergång som chefer och medarbetare lättare accepterar och i förlängningen förhoppningsvis omfamnar.

Vi hjälper er att navigera genom dessa förändringar. När vi tillsammans håller fast vid ett tydligt ”varför” och en gemensam definition av ett problem som ska lösas, så ökas möjligheten att nå uppsatta mål.

 

Det är inte alltid lätt att veta vart man ska börja. Vi finns här för att hjälpa till med att komma igång med förändringsresan. Från start till mål finns vi på plats för att förbättra er resa

Kundcase

Att arbeta med &P har varit en fantastisk upplevelse. Deras konsulter blir verkligen en del av vårt team och bidrar med energi, nytänkande och dedikation. Deras engagemang och expertis har gjort en enorm skillnad för oss, och vi ser fram emot fler möjligheter att samarbeta i framtiden.
Amanda Träff MAX Burgers AB

Kundcase

Att genomföra en digital HR-audit med hjälp av &Partners har visat sig vara en fantastisk startpunkt för vår HR-transformation. Konsultens djupa expertis och skarpa analyser har gett oss insikter för fortsatt arbete framåt.
Martin Lindecrantz, Chief Human Resources Officer SSC

Kundcase

En väl genomförd förstudie ledde till val av HR-system. En utmaning var att företaget hade en komplex organisation med olika anställningsformer, avtal och regelverk.

Konsultens tankar: Att arbeta med &Partners

Det som utmärker sig för mig är att jag får energi, kompetensutbyten och glädje av mina kollegor från &P. Det är utan tvekan den bästa arbetsgivaren jag har haft.

Våra konsulter

Det senaste inom Tech