HR Search

Vi har en gedigen erfarenhet och kompetens inom HR och rekrytering. Vi arbetar oftast med search som metod men skräddarsyr alltid en lösning som passar dina behov. Vi hjälper dig med hel eller del av en process för att hitta rätt kompetens inom HR.

HR search – varför?

Våra kunder som anlitar oss för rekrytering inom HR har höga krav och ambitioner. De har höga krav på leverans, på kandidaterna samt höga krav på projektledning, kommunikation och förståelse för deras affär.  Vi har funnits sedan 2021 och genomför ett 40 tal uppdrag per år. Med vår samlade kompetens inom HR både i linjeroller och i rollen som konsult kan vi både vägleda och ibland utmana våra kunder kopplat till dagens och morgondagens HR kompetens.

Vi arbetar oftast med search, men skräddarsyr alltid en lösning som passar dina behov vare sig det är del av en process, annonsering eller en kombination av search/annonsering.

Hur?

Vi hjälper dig att hitta HR-profiler som du själv har svårt att hitta när du endast annonserar. Vårt urval bygger på många kontakter och dialoger med HR Sverige, med tidigare personer som finns i Andpartners HR-nätverk, eller som kommer in som tips från personer i nätverket. Självklart letar vi alltid efter, för oss, helt nya HR-profiler vi ännu inte känner sedan tidigare. Detta brukar enligt våra kunder leda till en fin bredd av kandidater och ett starkt urval.

Vi arbetar alltid med relevanta searchstrategier, för att få till mångfald i vårt urval. Det är för oss en självklarhet att alltid utmana när det behövs och att vara transparanta i våra processer. Vi använder oss av metoder som är vetenskapligt förankrade och med hjälp av kompetensbaserad intervjuteknik säkerställer vi att våra kandidater har den kompetens som behövs för att lyckas i uppdraget.

Inte sällan behöver våra kunder kompetenser från våra olika affärsområden Tech – Learning och People där förändringsledning samt projektledning ofta är en röd tråd.

Vilka är vi?

Våra kunder kan känna sig trygga i att vi kan området HR då vi som arbetar med HR search själva har erfarenhet av operativt och strategiskt HR arbete själva i kombination med lång erfarenhet av rekrytering och search inom HR och ledarskap. Vi har god marknadskunskap om kandidatmarknaden och kan därmed tryggt lotsa dig igenom processen.

Vi är seniora projektledare som är delaktiga i hela processen och med hela vägen från uppstart till slutfas. Vi får ofta återkoppling att vi är professionella, personliga, leveranssäkra, och enkla att ha och göra med.

Varför anlita oss?

 • Förståelse för People & Business
 • Specialister på HR rekrytering
 • Experter på HR & Search
 • Unikt nätverk och koll på HR Sverige
 • 80 tillsatta uppdrag sedan start
 • Långsiktighet
 • Tron på att det goda ledarskapet kan göra skillnad för svenskt näringsliv

Exempel på roller vi tillsatt:

 • CHRO
 • HR direktör
 • HR Operations manager
 • Director People & Culture
 • Head of Talent & Development
 • Head of Talent Acquisition
 • HR & Kommunationschef
 • HR Director
 • HR-chef
 • HR-chef Sverige
 • HR Manager Sweden
 • HR manager
 • Senior HR manager
 • Comp & Ben Manager
 • HR specialist Comp & ben
 • Global HR IS specialist
 • HR tech Solutions Analyst
 • People Partner
 • People Analytics Specialist
 • HR Business Partner (HR BP)
 • HR-specialist
 • HR advisor
 • HR Specialist arbetsmiljö