Learning

Lärande är en investering i företags och individers framtid. Genom att arbeta proaktivt med lärande hjälper vi våra kunder skapa en organisation som möter dagens och morgondagens kompetensbehov.

Vi hjälper er med alltifrån struktur och kultur till att operativt få lärandet att hända i praktiken.

Snabb förändringstakt, ny teknik, en åldrande befolkning och kompetensbrist är exempel på varför förmåga att lära och lära om samt arbeta proaktivt med lärande aldrig har varit så viktigt som just precis nu. Vi hjälper er strategiskt och operativt med lärande utifrån ert behov.  Vi är övertygade om att lärande behöver ha en stark koppling till affären och företagets övergripande vision och mål, vilket är en förutsättning för att lyckas.

För oss är det avgörande att se till att lärandet i er organisation ger en bestående effekt i vardagen samt att lärandet bidrar till hållbarhet – innovation och utveckling för såväl individ som företag. Inte sällan behöver våra kunder kompetenser från våra olika affärsområden Tech – People och Search där förändringsledning samt projektledning ofta är en röd tråd.

Exempel på uppdrag och roller

  • Learning specialist
  • Learning lead
  • Digital learning lead
  • Projektledare learning
  • Nulägesanalys – Learning audit
  • Projekt – skapa lärande organisation

Vi hjälper dig och ditt företag eller din organisation att driva förändring genom era chefer och medarbetare – med sunda värderingar och gott ledarskap som grund. Vi kallar det People & Business Excellence.

Kundcase

Att arbeta med &P har varit en fantastisk upplevelse. Deras konsulter blir verkligen en del av vårt team och bidrar med energi, nytänkande och dedikation. Deras engagemang och expertis har gjort en enorm skillnad för oss, och vi ser fram emot fler möjligheter att samarbeta i framtiden.
Amanda Träff MAX Burgers AB

Kundcase

Att genomföra en digital HR-audit med hjälp av &Partners har visat sig vara en fantastisk startpunkt för vår HR-transformation. Konsultens djupa expertis och skarpa analyser har gett oss insikter för fortsatt arbete framåt.
Martin Lindecrantz, Chief Human Resources Officer SSC

Kundcase

En väl genomförd förstudie ledde till val av HR-system. En utmaning var att företaget hade en komplex organisation med olika anställningsformer, avtal och regelverk.

Våra konsulter

Det senaste inom Learning