Förändring drivs av människor

Vårt övergripande mål är att bidra till att fler företag blir sitt bästa jag. Det gör vi genom att hjälpa våra kunder att möta dagens och morgondagens behov inom HR och ledarskap. Vi tror på att sprida det goda ledarskapet samt arbeta med ständiga förbättringar lärande och utveckling.

Vår mission har alltid varit väldigt tydlig för oss: att företag som vill utvecklas och bli framgångsrika, måste göra det genom sina chefer och medarbetare.

&Partners grundades med ambitionen att skapa ett konsultbolag inom HR med fokus på kund och affär och med det goda ledarskapet som grund

Vi är ett nordiskt konsultbolag grundat 2019 av Stefan Wikström och Johan Segergren. År 2020 etablerades dotterbolagen &Partners Tech AB samt &Partners Search AB VD och medgrundare Stina Åkerlind och Annika Stålhandske. Vi har idag fysiskt kontor i Stockholm och Malmö och arbetar med kunder och uppdrag på nordisk nivå.

Drivkraften bakom att bygga &Partners har varit att skapa ett konsultbolag med fokus på långsiktiga relationer i syfte att bidra till våra kunders utveckling samt att vi själva är en arbetsgivare där våra kollegor utvecklas och trivs. I en tid då förändring är konstant och där digitaliseringen förändrar såväl arbetssätt som organisationer i grunden står vi inför både nya utmaningar som möjligheter. Vi på &Partners är er trygga partner i dessa tider av förändring.

Vårt mål är att skapa fler hållbara, effektiva och framgångsrika företag och vi är övertygade om att HR och affären måste gå hand i hand. Vårt team består av en bred kompetens inom HR – Teknik och förändringsledning. För oss är ett partnerskap grunden till framgångsrika samarbeten där vi ger dig som kund ett utifrånperspektiv och utmanar i de fall det behövs. Vi är &Partners!

Vårt övergripande mål är att bidra till att fler företag/organisationer blir sitt bästa jag

Vår övertygelse är att goda ambitioner och kunskap inom HR i en organisation kommer att ha en kraftigt positiv inverkan på organisationens ekonomiska resultat likväl som på långsiktig hållbarhet.

Vi har med vår kollektiva kompetens en bredd inom såväl operativ, taktisk och strategisk HR där framtidens teknologi och kopplingen till kundens affär och lönsamhet är i fokus. Vi är övertygade om att det vi vet idag inte kommer se likadant ut i morgon, vilket kräver att vi precis som våra kunder arbetar med ständigt lärande samt förbättring och innovation.

Vi vill bidra till att skapa fler arbetsplatser som är attraktiva, framgångsrika och som arbetar långsiktigt med hjärta och  värderingar i fokus – ”vi vill göra avtryck men inte göra avkall”.

Vi är din partner inom HR och ledarskap. Genom att fokusera på era chefer och medarbetare, hjälper vi dig oavsett om du befinner dig i en förändring eller en operativ utmaning här och nu. Vår filosofi är att sunda värderingar och ett gott ledarskap är kärnan till att skapa välmående organsiationer - affärer och medarbetare.

Affärsnära HR

Vi vet att HR måste ligga nära verksamheten för att skapa verkligt värde. Som er strategiska och operativa partner inom HR och affärsutveckling hjälper vi er att nå era mål.

Teknik & utveckling

Framtidens teknik kräver ny kompetens, nya arbetsätt och kontinuerlig utveckling. Vi hjälper er att utnyttja teknikens fulla potential för att skapa en starkare, mer dynamisk och framgångsrik arbetsplats.

Ledarskap & värderingar

Vi är övertygade om att det goda ledarskapet som vilar på sunda värderingar är en nyckel till framgångsrika företag och innovationskraft. Vi hjälper er att såväl rekrytera som utveckla och stärka framtidens ledare.

Konsultens tankar: Att arbeta med &Partners

Jag brinner för att som partner inom rekrytering skapa en positiv och effektiv process.

Ansvariga inom våra affärsområden

75+

Genomförda HR search uppdrag

32

HR-chefer/CHRO tillsatta

135

Kunder och samarbetspartners har varit med från start

75k+

Timmar av kvalificerad business HR under 2023