Executive Search

Rekrytering och kompetensförsörjning kan vara en av de mest tidskrävande, kostsamma och affärskritiska processerna för ett företag, och att ha rätt personer på plats är avgörande för såväl innovation som utveckling och lönsamhet. Vi hjälper dig att hitta rätt ledare för att stärka din affär.

 

Vi tillsätter chefs - och specialistroller på ledningsnivå. Vi vet att gott ledarskap är nyckeln till framgångsrika verksamheter.

Vi har gedigen erfarenhet av Executive Search och ledarskap vilket bidrar till att vi har stor förståelse för våra kunders utmaningar och kan snabbt sätta oss in i nya verksamheter. Vår nyfikenhet och vårt stora engagemang är drivkrafter som hjälper oss att förstå vad våra kunder behöver, och vår erfarenhet och marknadskunskap gör oss relevanta som rådgivare.

Med oss får du en modern partner som driver projektet från start till mål och säkerställer att vi når önskad kvalitet och deadlines.

Inte sällan behöver våra kunder kompetenser från våra olika affärsområden Tech – Learning och People där förändringsledning samt projektledning ofta är en röd tråd.

Projektledning

Vi tar en tydlig roll som projektledare så att du som kund kan lita på att vi driver projektet framåt för att nå önskad kvalitet och deadlines.

Vi berättar med god framförhållning när vi behöver din tid och input, allt för att förenkla rekryteringsprocessen.

Kommunikation

Proaktivitet i kommunikation är essentiellt i alla våra projekt.

Vi ser till så att du som kund och kandidat vet när du kan förvänta dig ny information så att du och andra intressenter kan ha bättre inblick i processens framdrift.

Transparens

Med oss får kunder och kandidater en transparent upplevelse från start till mål.

Våra kunder får ta del av värdefull marknadsinformation och kandidater har hela tiden en inblick i processen. Vi tror på att öppenhet är avgörande för partnerskap, som i sig är vägen till bästa och långsiktiga resultat.

Exempel på roller vi genomfört:

 • Enhetschef
 • Förbundsdirektör
 • Policy Officer
 • Inköpschef
 • Regionchef
 • Evenemangschef

Leadership Assessment och tester

Vi har möjligheten att utvärdera en potentiell kandidat med syftet att identifiera:

 • Styrkor och svagheter kopplat till roll, kultur och verksamhet
 • Personlighet, driv, motivation, integritet & urspårningstendenser
 • Begåvning (verbal, numerisk och spatial förmåga)
 • Kritiskt tänkande

Tilläggstjänster

 • Interim
 • Inhouse Rekrytering/Search
 • Säkerhetsprövning