Josefin Cohen

Head of Executive Search

Josefin har en lång och bred erfarenhet av att arbeta med rekrytering och Executive Search. Hon har rekryterat och utvärderat chefer till många olika verksamheter och har erfarenhet av ledarskap i roller som bland annat Regionchef i tillväxtbolag. Urval av roller Josefin rekryterat, VD, affärsområdeschef, kommunikationschef och tunga specialistroller. Josefin är certifierad i testverktyget Understanding Personal Potential (UPP)

Exempel på tidigare roller och uppdrag: Executive Search konsult, Regionchef, Head of Research och Projektledare.