Learning

Sofia Hollqvist

Senior HR Associate

LEARNING

Har ni behov av att digitalisera och effektivisera lärandet i er organisation?

Vi hjälper dig att se till att lärandet i er organisation ger en bestående effekt i vardagen genom att att utgå från tydliga behov och effektivisera och digitalisera lärprocesser. Ett sätt att effektivisera kan vara att investera i en lärplattform, eller att integrera lärandet i era befintliga plattformar.

Vi stöttar dig hela vägen och kan utföra det vi kallar Learning Audit, en genomlysning av lärprocesserna i er organisation. Med resultatet som grund kan vi sedan kartlägga lärandet och hjälpa dig att ta beslut gällande digitalisering av lärprocesser eller invesering i en lärplattform.

Vi lämnar dig inte med en rapport i handen utan agerar även projektledare som gör behovsanalys, upphandlar och implementerar processer och system. Vi är vana vid att kravställa mot både HR och IT och kan hjälpa dig att driva projekten framåt.

Tillsammans hjälper vi dig att öka effekten av era utvecklingsinsatser och bygga en lärandekultur som uppmuntrar till nya sätt att lära och därmed också utveckla er organisation.

svart kvinna som arbetar
närbild bild
Hör av dig till oss
affärsman pekar

Behöver du stöd när du står inför att digitalisera lärandet i er organisation? Hör av dig till oss.

Learning Strategy & Culture

Vi definierar lärstrategi, metod, lärresor och innehåll tillsammans med er, med siktet inställt på organisationens vision, strategi & mål. En Learning Audit är ofta en bra start. 

Learning Tech

Det går inte att prata om lärande idag utan att också prata om tech. Som systemoberoende samarbetspartner hjälper vi till att hitta rätt systemstöd för att förverkliga er lärstrategi, och vi hjälper gärna till hela vägen från behovsanalys till upphandling och implementation. 

Interim L&D

Vi kan bygga, utveckla eller stärka upp er interna L&D-funktion, genom att gå in som en resurs hos er under en begränsad tid. 

Experts & Partners

Vi har ett utbrett kontaktnät av samarbetspartners för att hjälpa till att bygga upp ert lärande på bästa sätt. Vi blir er single point of contact – spindeln i nätet helt enkelt.