Camilla Håkansson

Senior HR-konsult Learning

Camilla har en lång erfarenhet inom Learning & Development och är en expert på Learning Tech och strategisk kompetensförsörjning. Som senior Learning Tech-konsult hos &Partners har hon hjälpt kunder att utveckla och bygga lärande organisationer, implementera tekniska lösningar för utbildning och bygga kompetensstrategier. Camilla har erfarenhet av digitala lärandeanalyser för att optimera kunders utbildningsmiljöer.

Exempel på tidigare uppdrag och roller: Senior Learning Tech Konsult, Global Learning & Development Tech Expert och Training Manager.