Search

3 minuters läsning

Varför case vid Executive Search?

Camilla Wikland

Dela inlägget

För att ta reda på om en person är rätt för ett visst jobb behöver vi se till helheten; erfarenhet, potential, personlighet och drivkrafter. Alla delar är viktiga för att estimera hur väl personen kommer att prestera och trivas i den tilltänka rollen. För att få så bra inblick i dessa delar jobbar vi med intervjuer, tester och case.

Varför vi ser att case är en viktig del av processen?

För oss är målet alltid att hitta långsiktiga och affärsgynnande lösningar för våra kunder och kandidater, vilket innebär att vi vill säkerställa en ömsesidig match genom att utvärdera helheten. Med kravprofil som grund och i dialog med kund, rekommenderar vi case som en del av processen. Vi menar att det bidrar till ökad kvalitet och långsiktighet för både kund och kandidat och att det med hjälp av tydlig projektledning och proaktiv kommunikation, inte behöver innebära en längre process.

Från kundens perspektiv

Ett rekryteringscase ger inte bara en insikt i en kandidats förmåga att hantera arbetsuppgifter, utan även en bild över hur kandidaterna agerar under press, hanterar en komplex frågeställning samt personens kommunikationsförmåga. Enligt forskning* har case en hög prediktiv validitet för att förutsäga arbetsprestation. *Hunter & Schmidt, 1998, 2016.

Kandidatupplevelsen

Kandidater vill bli utvärderade på ett rättvist sätt och få en möjlighet att visa sina färdigheter och potential istället för att endast bedömas på historik i CV. Genomförande av case ger just den möjligheten.

Relaterade inlägg