Interim HR Business partner

Uppdraget var initialt ett kortare vikariat, men utvecklades snart till att omfatta ett större och mer långsiktigt projekt.

Kortfattat om kundcaset:

Vår kund hade initialt ett kortsiktigt behov av en interim HR Business Partner då man hade en hög arbetsbelastning samt ett pågående förändringsarbete. Inom ramen för uppdraget drev konsulten traditionella HR-processer så som performance management, lönerevision, och arbetsmiljö. Konsulten var del i att lansera ett nytt ledarskaps- och beteenderamverk och drev förflyttning inom inkludering och mångfald.

Fokus i uppdraget omfattades framåt även av att arbeta med utvecklingen och effektiviseringen av HR-arbetet sett till processer och arbetssätt.

Kunden hade behov av en interim HR Business Partner kopplat till hög arbetsbelastning samt utveckling - effektivisering och modernisering av leveransmodellen för HR.


Fler kundcase