Rekrytering och interim HR-konsult under pågående förändringsarbete

Med &Partners samlade kompetens kunde vi säkerställa att kunden fick hjälp med sin rekrytering och samtidigt fortsätta sitt pågående förändringsarbete med hjälp av vår HR-konsult.

Kortfattat om kundcaset:

Vår kund hade ett behov av att rekrytera en ny CHRO med search som metod. Under pågående rekrytering fanns ett behov av en Interim HR-konsult med uppdrag att stötta och leda HR-arbetet och teamet under tiden som den nya HR-direktören rekryterades. Utöver att &Partners HR-konsult operativt ledde HR-teamet och fokuserade på att säkerställa HR-leveransen pågick ett förändringsarbete där &Partners HR-konsult kunde gå in och bidra med sin kompetens och erfarenhet.


Med konsultens erfarenhet av att snabbt sätta sig in i kundens behov och verksamhet kunde vi säkerställa att kunden dels fick stöd i sin rekrytering och samtidigt utan avbrott fick möjlighet att via vår HR-konsult få en kraft i pågående förändringsarbete.

&Partners fick uppdraget att rekrytera en ny CHRO och i väntan på denna tillsättning hade kunden även behov av en Interim CHRO


Fler kundcase