HR-konsulter med olika kompetenser under en pågående transformation

Vår kund fick hjälp av HR-konsulter från &Partners med olika kompetenser inom såväl strategisk som operativ HR under pågående transformation.

Kortfattat om kundcaset:

Vår kund har tagit in konsultstöd från &Partners i ett flertal olika HR roller såväl operativt som strategiskt. &Partners har bidragit med HR kompetenser inom bland annat Comp & Ben, Lönekoordinering och HR support samt senior HR Business partner. Under kundens transformationsresa har &Partners tillsatt projektledare av global processutveckling och effektivisering av arbetssätt men även utvärdering och implementering av HR Tech och systemstöd samt specialister inom arbetsrätt. Kunden har befunnit sig i en långsiktig transformation och tillsammans med kunden har &Partners kunna säkerställa ett holistiskt och långsiktigt samarbete, med rätt kompetens vid rätt tillfälle.

Samarbetet har omfattade både strukturer och processer. &Partners har stöttat kunden med kompetens i transformationens olika faser och behov. Olika kompetenser har kunnat jacka i varandra på ett sömlöst och smidigt sätt vilket underlättat överlämningar samt introduktion till uppdrag. &Partners har kunnat säkerställa rätt kompetens på rätt plats i rätt tid.

Expansion under kort tid där kunden behövde förenkla processer och strukturer för organisationen som blivit global och mer hybrid. Transformations och förändringsarbete.


Fler kundcase