Rekrytering/search av HR Development Manager samt HR Specialist

&Partners har hjälpt Metsä Board Sverige AB med rekrytering/search av en HR Development Manager samt en HR specialist.

Kortfattat om kundcaset:

&Partners har hjälpt Metsä Board Sverige AB med rekrytering/search av en HR Development Manager samt en HR specialist. &Partners arbetade tillsammans med HR Director för att ta fram kravprofil för de roller man såg att man behöver och samarbetet var en kontinuerlig dialog mellan &Partners och kunden.

&Partners var projektledare och drev hela processen från där search genomförts, i kombination med annonsering för att hitta rätt kandidater utifrån kundens behov.

Behov av att driva strategisk kompetensutveckling/ försörjning. Automation - behov av ny kompetens samt närliggande pensionsavgångar.


Fler kundcase