Tech

3 minuters läsning

Utveckla HR med ett datadrivet arbetssätt

Camilla Wikland

Dela inlägget

Behovet av att arbeta med data och analys som i sin tur genererar insikter till ett proaktivt HR arbete har nog aldrig varit viktigare än nu. Genom att använda data och analys inom HR kan företag idag bättre förstå sina befintliga och framtida medarbetare. Insikter genom data ger inte bara en möjlighet att optimera HR-processer utan skapar även en arbetsplats som både är effektiv och engagerande.

Begrepp

Idag används olika definitioner, begrepp och benämningar inom området. Begrepp som dataanalys, People Analytics och People data. Vi djupdyker lite i begreppet People Analytics, vad innebär det, varför är det så viktigt och hur hjälper vi våra kunder att komma igång?

Vad är People Analytics?

People Analytics är enkelt uttryckt en strategisk process för att samla in och analysera data kopplat till HR. Det kan handla om data gällande både befintliga och eller potentiella medarbetare. Syftet med att använda insikter med hjälp av data är primärt för att kunna fatta välgrundade HR- och affärsbeslut samt att utgå från fakta.

Varför är det viktigt att arbeta datadrivet?

Genom att samla in, analysera och använda data kopplat till samtliga HR processer kan vi fatta mer informerade, objektiva och proaktiva beslut. Att använda dessa insikter som grund i prioriteringar och fokusområden gynnar inte bara HR och affären utan också företagets medarbetare.

Vi kan bland annat få fördelar som:

  1. En objektiv rekryterings och urvalsprocess
  2. Förbättrad medarbetarupplevelse
  3. Proaktivitet kring arbetsmiljö och hälsa
  4. Insikter kring prestation och utveckling
  5. Möjlighet till ökad effektivitet
  6. Insikter till strategi och riktning

Hur hjälper vi våra kunder inom People Analytics?

Inom &Partners HR Tech hjälper vi våra kunder utifrån behov, alltifrån att titta på nuläge, grunddata, system och förutsättningar till att koppla data till företagets övergripande affär och vision. Ibland är det svårt att veta var man ska börja alternativt har man kommit igång men har svårt att få tiden att räcka till, kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig utifrån ditt behov.

Relaterade inlägg