Learning

4 minuters läsning

Strategisk workforce planning i en tid av förändring

Camilla Wikland

Dela inlägget

Vi står inför en omvälvande förändring kopplat till behovet av ny kompetens. Enligt Word Ecomomic Forum kommer vi inom 5 år behöva förnya 40-50% av nuvarande kompetenser. För att möta dessa förändringar kommer vi sannolikt behöva göra anpassningar i hur vi planerar behovet av kompetens framåt för att snabbt kunna ställa om och möta behovet framåt. Vår kollega Camilla Wikland delar sin reflektion och ett par nycklar för att arbeta med ett mer flexibelt och agilt förhållningssätt kring processen gällande strategisk workforce planning (SWP)

Min reflektion är att oavsett var man befinner sig i processen kring SWP har det nog aldrig varit så komplext och svårt som nu att förutspå behovet av framtidens kompetens. Givet ny teknik, nya affärsmodeller och kunders ändrade beteenden kommer vi behöva nya kompetenser framåt och utvecklingen kommer gå fort. I takt med att roller ändras och förmågan att lära om blir central tror jag att en mer agil process för SWP är avgörande för att snabbt kunna ställa om. Att sitta fast i 3-5 års planer kan begränsa möjligheten att snabbat kunna anpassa sig till marknadens snabba svängningar.

Ett första steg för att skapa en mer flexibel process är som alltid att utgå från verksamhetens behov och säkerställa att processen för WFP ägs och drivs av HR och verksamheten tillsammans. Att förändra en befintlig process och mindset kring arbetet med kompetensförsörjning är ett förändringsarbete som kräver mer eller mindre förändring beroende på hur responsiv processen tidigare varit.

3 nycklar för att skapa en mer agil process kring SWP

  1. Skapa en kultur och mindset av agilitet – hela organisationen behöver värdesätta och stödja agilitet och ett flexibelt synsätt kring kompetensförsörjning
  2. Arbeta med iterativa planeringscykler – Istället för att ha långsiktiga, fasta planer, använd kortare, iterativa planeringscykler (t.ex. kvartalsvis eller månadsvis) som tillåter snabb anpassning till förändringar
  3. Använd data och analys för beslutsfattande – utnyttja data och analys för att få insikter och göra prediktiva analyser för att tex. förutspå framtida kompetensbehov.

Summering

I en snabb föränderlig värld krävs både nya arbetssätt och mindset för att möta behovet av framtida kompetens. Ett sätt att anpassa sig till marknadens snabba förändring är att arbeta mer agilt och flexibelt. Genom att kontinuerligt göra anpassningar utifrån verksamheten och marknadens behov kan vi snabbt ställa om och minimerar risken att sitta fast i planer kring kompetens som framåt inte blir relevant.

Kontakta oss gärna på kontakt@andpartners.se om du vill veta mer hur vi hjälper våra kunder kopplat till arbetet med framtidens kompetensförsörjning.

Relaterade inlägg