People

3 minuters läsning

Vad är ett bra ledarskap?

Eva Malmros

Dela inlägget

För oss på &Partners är det goda ledarskapet en grund i allt vi gör och varför vi finns till. Men vad händer när man står inför “den andra sidan av ett ledarskap” nämligen ett mindre bra och icke fungerande ledarskap? Hur ska man tänka och hantera denna typ av utmaning antingen som konsult eller ute i en linjeroll? Eva har en gedigen erfarenhet inom HR samt av att arbeta med organisationsutveckling och ledarskap. Som HR-chef och HR Business Partner har hon mött detta dilemma vid ett par tillfällen. Här kommer några av hennes reflektioner.

Vad är ett bra ledarskap hos just oss?

En grundförutsättning för att kunna arbeta med det goda ledarskapet och situationer som inte fungerar är att identifiera vad som är ett bra ledarskap inom just vår organisation, samt vilka ledarbeteenden vi vill ha.

Det krävs mod

Min erfarenhet är att vi måste våga vara modiga och agera skyndsamt när vi identifierar ett ledarskap som inte fungerar. Vi behöver se till det långsiktiga perspektivet och inte hoppas på att situationen kommer att lösa sig och på så sätt blunda för problemet.

Även om det kan vara frestande att på kort sikt bortse från ett icke fungerande ledarskap och agerande är det de långsiktiga konsekvenserna vi behöver ha i åtanke. Att inte agera skickar fel signaler kring vad som är ett accepterat beteende och kan leda till negativa konsekvenser både för företaget som helhet samt för de medarbetare som drabbas.

Fakta och insikter

Säkert har fler än jag varit med om situationer där det inte känts bra, men där det inte riktigt gått att sätta fingret på vad det är som inte fungerar.

Min erfarenhet är att organisationer som har tydliga mål och KPI:er kopplat till ledarskapsbeteenden har ett försprång vid situationer med ett ledarskap som inte fungerar. Genom att ge feedback, följa upp KPI:er och medarbetarundersökningar i kombination med löpande dialog har du en bättre grund att stå på när du eventuellt behöver agera.

Relaterade inlägg