People

3 minuters läsning

3 tips inom lönerevision

Åsa Wahlgren

Dela inlägget

”Lön ska inte vara något vi pratar om en gång om året utan det är en kontinuerlig dialog om prestation”

Åsa har en gedigen erfarenhet inom HR i roller som HR-chef, HR Business Partner och HR-konsult i olika organisationer. Vad är viktigt att tänka på inför kommande löneöversyn? Åsa delar sin erfarenhet och ett par tips på vägen både för HR och lönesättande chefer. Ta del av Åsas 3 tips:

2024 – i år har du tid

Eftersom de flesta kollektivavtal i år (2024) inte ska omförhandlas så har vi förutsättningarna klara och möjlighet att förbereda verksamheten i god tid. Exempel på förberedelser: utbilda chefer i lönesättning både process och samtal. Sätt upp en projekt -och kommunikationsplan för processen vilken skapar trygghet både för chefer och medarbetare. Gå igenom befintliga dokument och policys. Har ni en bra lönepolicy, tydliga lönekriterier och process för hur löneutrymmet definieras och fördelas? Är de kända för alla chefer och medarbetare?

Transparens & rättvis löneprocess

Säkerställ att ni har tydliga bedömningsgrunder för lönerevision – det ska vara transparent. Det man vill undvika är en känsla av orättvisa för medarbetaren dvs att medarbetaren upplever att lönerevisionen är genomförd utifrån oklara kriterier. Viktigt att det är tydligt att löneökningar görs huvudsakligen utifrån medarbetarens prestation och det ska därför vara en löpande dialog under hela året. Lönesamtalet är inte en förhandling utan en dialog om prestation.

Lön är inte det enda verktyg du som chef har för att belöna en medarbetare

Det viktigaste verktyget för belöning är feedback, att uppmärksamma bra prestationer (verbalt, med en gåva eller engångsersättning). Verksamheter har ofta olika erbjudanden som komplement till lönerevision. Jag ser t.ex. att lärande och utveckling idag rankas högt av många, att få möjlighet att kompetensutveckla sig inom sin roll eller för att kunna ta nästa steg. Chefer som får med sig kunskap om lönerevision samt kommer förberedda kommer att gå med lättare steg in i sina lönesamtal.

Relaterade inlägg