Tove Ekeberg

Junior HR-konsult

Tove är HR-student vid Uppsala universitet med flera års erfarenhet inom HR som kompletterar hennes utbildning. Hon har bland annat haft ansvar för payroll med extern löneleverantör och har varit projektmedlem vid implementeringen av HR-system. Hon har tidigare erfarenhet inom arbetsledning, rekrytering och arbetsmiljöarbete. 

Exempel på tidigare uppdrag och roller: Verksamhetsutvecklare, Regionchef och HR-assistent.