Sofia Olsson

Senior HR-konsult

Sofia har en bred erfarenhet inom hela HR-området och av att arbeta med bolag som genomgår utveckling där förändringsledning har varit/är en avgörande kompetens för att lyckas med HR-arbetet. Hon har en stor erfarenhet av att coacha chefer och ledningsgrupper och är certifierad i teamutvecklingsverktyget The Group Development Questionnaire.

Exempel på tidigare uppdrag och roller: Interim Global Head of Talent acquisition, People & Culture lead, HR Business Partner, Specialist learning and development, konsult inom ledarutveckling, företagskultur och beteendeförändringar.