Sebastian Glaas

Konsult Talent Acquisition

Sebastian har en bred erfarenhet av rekrytering och search och att arbeta inhouse med Talent Acquisition och Rekrytering. Sebastians roll är ofta att som konsult stötta och coacha chefer inom Talent Acquisition/rekrytering. Han har erfarenhet av projekt inom Rekrytering t.ex. hur man går från en operativ TA-funktion till mer en strategisk funktion. Exempel på roller som Sebastian rekryterat till: Key Account Manager, HRIS Process Lead, Demand & Supply Planner & Commodity Manager. Sebastian är certiferad i personlighets och testverktyget Understanding Personal Potential.  

Exempel på tidigare roller och uppdrag: Talent Acquisition konsult, Rekrytering och Team Lead.