Lotta Molinder Sundqvist

Senior HR-konsult

Lotta har över 15 års erfarenhet av affärsdriven HR i rollen som senior HR-konsult. Lotta är van att som konsult verka i organisationer i både med och motgång – genom både organisationsutveckling och organisationsförändring men även vid inskränkning av verksamhet.  Erfarenhet av strategiska roller, leda verksamhetsövergripande projekt till både längre och kortare operativa interimsuppdrag. 

Exempel på tidigare uppdrag och roller: HR-chef, HR Strateg, HR Konsult, Rekryteringskonsult