Lina Florentinsson

Senior HR-konsult

Lina har över 15 års HR-bakgrund och har arbetat såväl operativt som strategiskt i flertalet olika bolag och branscher så som Retail, Livsmedel, Life Science, Konsultverksamhet och Tech. Lina har en bred erfarenhet av att arbeta mot ledningsgrupper samt förändringsledning, organisationsutveckling, kommunikation och kultur-och ledarutveckling. 

Exempel på tidigare roller och uppdrag: HR Business Partner, HR Manager, HR-specialist, HR-chef, HR Projekt