Helena Ekdahl

Senior konsult HR Search

Helena har en bakgrund som både HR-chef och HR Business Partner från olika branscher och bolag. Hon har i sina tidigare roller fått en bred erfarenhet inom HR området vilket gör att hon har en förståelse för HR-arenan i stort men även dess inverkan på affär och lönsamhet. Helena har rekryterat såväl HR-chefer som HR Business Partners, Compensation & Benefits specialister och specialister inom HR Tech. Helena är certifierad i testverktyget Understanding Personal Potential (UPP).

Exempel på tidigare roller och uppdrag: HR-chef, HR Konsult och Rekryteringskonsult.