Våra tjänster

People Consulting

För att få full effekt i ett modernt HR-arbete som utgår från en organisations affärsmål finns det ofta ett behov av att öka kunskapen och/eller leveranskapaciteten internt under en period. Sveriges HR-organisationer är generellt oerhört slimmade idag och interimsbehov därmed vanligt förekommande. HR som enhet täcker ett väldigt brett spektrum av områden där behoven av expertis och ren leveranskapacitet varierar kraftigt över tid, vi tror därför att det är klokt att man har en stark kärna av anställda medarbetare som över tid kompletteras med kollegor på konsultbasis.

& Partners affärsnära HR-konsulter borgar för att vi verkligen skapar effekt hos våra kunder. Vi stärker er bl a vid behov av:

 • Förändringskonsulter – vid HR Managementinsatser såsom organisationsförändringar, förvärv, fusioner eller avyttringar av verksamhet
 • HR Interim – för längre konsultinsatser on site hos kund

Vår ambition är alltid att skapa en effekt som vida överträffar den konsultinvesteringen ni gör, det är därför vi kallar vårt konsulterbjudande HR Business Excellence.

JohnŽr BildbyrŒ AB
+46 8 644 83 30
www.johner.se
info@johner.se
sales@johner.se

HR Search

& Partners tror på devisen att anlita experter. När man arbetar tillsammans med oss för att, via search & headhunting, finna nya kollegor inom HR får man tillgång till ett unikt nätverk i HR-Sverige. Det är inte bara ett digitalt nätverk utan vi har en ovanligt hög kunskap om våra kandidater efter många utåtriktade år i HR-Sverige. Det leder till att vi kan arbeta snabbt utan att göra avkall på kvalitén.

I förarbetet med kravprofilen får ni en aktiv sparringpartner och med vår tydliga nischning emot HR kan ni känna er trygga med att alla kandidater som är aktuella i en process behandlas på absolut bästa vis, vi är oerhört rädda om vårt rykte. Processen innehåller alltid:

 • Etablering av tydlig kravprofil
 • Search via eget nätverk, digitala kanaler samt tipsgivare
 • Första samt andra intervju hos & Partners
 • Personliga profilanalys med återkoppling
 • Referenstagning

Vi adderar vid kunds önskemål gärna:

 • 2:nd opinion i form av djupintervju hos psykolog samt ev. fördjupat testbatteri
 • Bakgrundskontroll

HR Tech & Learning

Att skapa affärsnytta och göra verklig skillnad för er organisation är det vi brinner för. Vi navigerar i gränslandet mellan HR, verksamhet och IT där vår erfarenhet av att facilitera utveckling och leda förändring är en nyckel till framgång i era utvecklingsprojekt.

 • Som er systemoberoende samarbetspartner hjälper vi till i arbetet med att effektivisera och digitalisera hela medarbetarresan. Vi finns med er hela vägen, från behovsinventering till lansering av nya arbetssätt.
 • Lärande och utveckling, som en integrerad del i vardagen, blir allt viktigare som komplement till traditionella utbildningar. Vi hjälper dig när du står inför att bygga en lärandekultur som uppmuntrar till nya sätt att lära, när du vill öka effekten av era utvecklingsinsatser, samt för att identifiera behov av digitalisering för att förverkliga den önskade utvecklingen.


För att säkerställa rätt insatser för just er börjar vi ofta med att strukturerat och professionellt kartlägga era utmaningar och behov. Utifrån resultatet av detta kommer vi gemensamt fram till hur vägen framåt ska se ut.

 

Kvinna förklarar för kollegor på möte i konferensrum
Pendlare går och åker elscooter på bro i stad

Next - Executive Outplacement för att optimera

 • En fullt fokuserad senior extern rådgivare som kan den Svenska arbets- respektive rekryteringsmarknaden
 • Få förunnat att på ett strukturerat sätt se över sin karriärhistoria och planera för framtiden
 • De flesta har rört sig fram i karriären via sina nätverk, tänk att så viktiga livsbeslut ofta sker utan större styrning än så
 • Strukturerad process under 6 månader anpassad för just dig