HR search

Search

Annika Stålhandske

Senior Consultant, HR Search

HR search

Anlita oss för dina HR-rekryteringar

När du anlitar oss för att rekrytera chefer och specialister inom HR får du en partner som tar hand om både processen och utvärderingen av intressanta HR-profiler – hela vägen fram till ditt möte med slutkandidaterna.

I vårt samarbete kan du känna dig trygg med att vi kan HR. Under flera år har vi byggt upp ett starkt HR-nätverk med allt från HR-chefer till HR-specialister som vi känner väl. Vi kan deras namn, vi vet vad de brinner för och vad de utmanas av.

Med vår bakgrund som beteendevetare och egen erfarenhet inom HR har vi en stor förståelse för din situation och de utmaningar du kan stå inför.

Du vet vad du behöver - vi hjälper dig att hitta rätt person

Du har oftast en bra bild av vad du söker när du ska rekrytera inom HR, men det kan ändå vara skönt att ha en sparringpartner vid din sida. Vi kan agera “trusted advisor” och bidra med vår kunskap och erfarenhet kring både HR-profilerna och HR-positionerna.

När vi tar fram HR-profiler åt dig jobbar vi med en kombination av personer från vårt HR-nätverk, tips från personer i nätverket och search efter helt nya HR-profiler vi inte känner sedan tidigare.

Att vi har ett väldigt starkt nätverk inom HR medför att vi snabbt kan hitta rätt HR-profiler, men det betyder inte att vi rundar några hörn. Vi är tvärtom väldigt måna om att jobba utifrån en tydlig process så att både du och personerna vi kontaktar känner sig trygga.

Det är lika viktigt för oss som för dig att du hittar rätt person till ditt HR-team!

Executive Search

Rekrytering och kompetensförsörjning kan vara en av de mest tidskrävande, kostsamma och affärskritiska processerna för ett företag, och att ha rätt personer på plats är avgörande för såväl innovation som utveckling och lönsamhet. Vi hjälper dig att hitta rätt ledare för att stärka din affär. Vi tillsätter chefsroller på ledningsnivå med tron om att gott ledarskap är nyckeln till framgångsrika verksamheter.

Vi har gedigen erfarenhet av Executive Search och ledarskap vilket bidrar till att vi har stor förståelse för våra kunders utmaningar och kan snabbt sätta oss in i nya verksamheter. Vår nyfikenhet och stora engagemang är drivkrafter som hjälper oss att förstå vad våra kunder behöver, och vår erfarenhet och marknadskunskap gör oss relevanta som rådgivare. Våra ledord

Transparens. Med oss får kunder och kandidater en transparent upplevelse från start till mål. Våra kunder får ta del av värdefull marknadsinformation och kandidater har hela tiden en inblick i processen. Vi tror på att öppenhet är avgörande för partnerskap, som i sig är vägen till bästa och långsiktiga resultat.

Kommunikation. Proaktivitet i kommunikation är essentiellt i alla våra projekt. Vi ser till så att du som kund och kandidat vet när du kan förvänta dig ny information så att du och andra intressenter kan ha bättre inblick i processens framdrift.

Projektledning. Vi tar en tydlig roll som projektledare så att du som kund kan lita på att vi driver projektet framåt för att nå önskad kvalitet och deadlines. Vi berättar med god framförhållning när vi behöver din tid och input, allt för att förenkla rekryteringsprocessen. Med oss har du en långsiktig samarbetspartner

Hör av dig till oss
affärsman pekar

Hör av dig till oss om du vill veta mer om HR Search eller Executive Search.