People consulting

Johan Segergren

CEO & Senior Partner

People consulting

Anlita en erfaren HR-konsult via oss

När du tillfälligt behöver stärka din organisation eller få hjälp med att driva små som stora förändringsprojekt stöttar vi dig med våra erfarna HR-konsulter.

Vi har samarbetat med många olika HR-enheter och HR-team under åren och vi har stor förståelse för de utmaningarna du möter i den oftast väldigt breda HR-rollen. Det är därför inte ovanligt att du under kortare eller längre perioder behöver utöka det fasta teamet med erfarna HR-konsulter.

Vårt fokus är att stötta dig med det du behöver, oavsett om det gäller ett mindre HR-projekt, ett stort verksamhetsövergripande projekt eller ett längre interimsuppdrag inom HR. Ditt behov avgör helt.

Våra HR-konsulter stöttar dig i alla situationer

Det finns många anledningar till att du kan behöva en HR-konsult från &Partners, men vi ser främst tre områden där du verkligen kan se effekt:

Våra HR-konsulter är vana vid att snabbt ta sig an olika roller och situationer och brinner för att kunna hjälpa dig att nå de resultat du vill. 

Tillsammans med oss har du alltid en HR-konsult till hands.

tre personer pratar
Hör av dig till oss
affärsman pekar

Vill du anlita en av våra erfarna HR-konsulter? Hör av dig till oss redan idag.