Mia Norgren

Senior HR Tech-konsult

Mia är en erfaren HR tech konsult och projektledare. Hon har arbetat med förstudier, implementationer och förbättring av befintliga system på globala företag. Hon har även jobbat med People Analytics och HR process förbättring.

Exempel på tidigare roller och uppdrag: Mia har erfarenhet av förstudier och implementationer. Hon har projektlett implementationer av både Hi bob och CatalystOne för globala bolag. Mia har haft roller som HR Program Manager och Digital Product Manager Talent Managament.